Retail Adventures

případové studie

ÖMV Quelle Novum mojebody JM

Věrnostní systémy

Proč mít věrnostní systém

Důvěra a loajalita stálých zákazníků je vysoce ceněným majetkem každé společnosti.

Hlavní motivací Vašich zákazníků pro věrnost a stálou náklonnost k Vašim produktům a službám není samotný věrnostní program. Zákazníci se vracejí hlavně díky kvalitám produktů a služeb, které u Vás nacházejí.

Věrnostní program poté slouží jako důležitá přidaná hodnota, která posiluje chuť zákazníků utratit své finanční prostředky právě u Vás – s očekáváním výhod, jaké jim z toho plynou.

Hlavním benefitem pro vás je však skutečnost, že zákaznický věrnostní program umožňuje dokonalé poznávání Vašich zákazníků. Znalost nákupních zvyklostí v kombinaci s dalšími informacemi a následná efektivní práce s těmito daty, Vám dává jedinečnou možnost flexibilně a přesně reagovat na požadavky zákazníků, operativně přizpůsobovat Vaši nabídku požadavkům trhu a strategicky plánovat na základě reálných podkladů, analýz vycházejících ze skutečných čísel a nikoli odhadů a často zkreslených představ. Jedině přes znalost zákazníků dokážete správně segmentovat a efektivně, cíleně a smysluplně komunikovat své obchodní nabídky.

Správné nastavení věrnostního systému a následné správné využívání dat z věrnostního systému je alfou a omegou úspěchu. Věrnostní systém není krátkodobá podpora prodeje, budování vztahů se zákazníky je dlouhodobá záležitost a loajalita zákazníků neocenitelným a často i nedoceněným aktivem firmy. Proto je nezbytné nepodcenit přípravu, věnovat čas naplánování všech potřebných kroků a akceptovat věrnostní systém jako jeden ze strategických nástrojů firmy.

Návratnost nákladů vynaložených do věrnostního systému je možná z pohledu finančního manažera dlouhou záležitostí, nicméně se zákaznickými vztahy stojí a padá úspěch firmy. Spokojení a loajální zákazníci přinesou firmě kýžené zisky. Práce s daty, efektivní motivace zákazníků a vhodně sestavená komunikace s Vašimi správně definovanými cílovými skupinami dokáže náklady na vybudování věrnostního systému nejen vrátit, ale odrazit se i ve zvýšení Vašich zisků, zefektivnění prodeje Vašich produktů a služeb, posílení tržní pozice a v neposlední řadě i přispět k zlepšení Vaší spolupráce s dodavateli a posílení Vaší nákupní pozice.

Správně nastavený věrnostní systém vybuduje, stabilizuje a bude dále rozvíjet Vaše vztahy se zákazníky a tím i celou Vaši obchodní stabilitu.

Nabízíme vám komplexní řešení vašeho zákaznického věrnostního systému – od stanovení cílů, přes přípravu konceptu na míru Vašim potřebám, návrh všech potřebných procesů, pravidel, finančních nastavení, návrhů ideálních způsobů identifikace klienta, komunikačních kanálů apod. přes SW zajištění – zpracování dat, vedení zákaznických kont, návrh a zajištění odměn, včetně web katalogu, distribuci odměn fyzickou či elektronickou, obsluhu komunikačních kanálů včetně reklamací, fakturace, reportingu až po školení vašeho personálu, promokace atd.  

Pomůžeme vyřešit Váš problém, odhalíme Vaše rezervy v oblasti řízení vztahů s Vašimi zákazníky. Vybudujeme Vám stabilní a loajální zákaznickou základnu.
Zlepšíme Vaši komunikaci s Vašimi zákazníky.
Pomůžeme s udržováním vašeho postavení na trhu. Nebo ho pomocí našich zkušeností a moderních technologií pomůžeme získat či obnovit .

Věrnostní a zákaznické karty

Základem většiny věrnostních zákaznických programů je identifikace klienta. Jedním z uviverzálních, osvědčených a  zároveň designově zajímavých nástrojů je plastová karta s využitím níže popsaných technologií.

Plastové karty ve věrnostním zákaznickém systému slouží jako hmotný důkaz služby, která je jim při jejich nákupech poskytována, a také jako nositel identifikačních údajů. Plastové zákaznické karty jsou velmi skladné, čipové karty umožňují přenos dat a zároveň plocha plastové karty může být velmi efektivně využita pro další marketingové sdělení.

Vyrábíme a potiskujeme pro Vás plastové karty s magnetickým proužkem, plastové karty s čárovým kódem, plastové čipové karty a karty bez inteligence – karty s potiskem a perzonifikací bez jakékoliv technologie.

Perzonifikace je důležitým faktorem plastových karet. Jedná se o prvek nebo souhrn prvků tvořený různými technologiemi zajišťující unikátnost každé karty. Nabízíme jak čipové technologie, tak povrchovou úpravu karty (potisk, nanesení magnetického proužku, tisk čárového kódu, embossing atd.)

Věrnostní zákaznické systémy pracující se zákaznickými kartami mohou být podle využití typu plastových karet, způsobou identifikace a odbavování zákazníků rozděleny do následujících tří skupin.

A) Věrnostní zákaznické karty

Jedná se o zavedení karet do oběhu mezi své zákazníky. Karty mohou být perzonifikovány (jméno, foto apod.). Evidence karet je vedena např. pouze na základě číselné perzonifikace karet (0001 – 1000, atd.).

Výhody:

 • Velmi nízké náklady na zavedení věrnostního programu
 • Povedený design karty zatraktivní prodej Vašich výrobků, zboží, služeb
 • Možnost využití plochy karty jako reklamního nástroje
 • Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

 • Nízká variabilita systému
 • Nízká možnost sledování nákupních zvyků a chování zákazníků

B) Věrnostní zákaznické karty s čárovým kódem nebo s magnetickým proužkem

Systém fungující na bázi čárového kódu pracuje s interní databází, kdy je do kódu zašifrováno identifikační číslo, které je propojeno prostřednictvím čtecího zařízení se zákaznickou databází vydaných karet.

Výhody:

 • Nižší náklady na kartové médium, než je tomu u čipových karet
 • Při tisku čárových kódů je možné segmentovat zákazníky dle udaných číselných parametrů
 • Zatraktivnění prodeje bonusovým nebo dárkovým systémem
 • Zatraktivnění vlastních produktů a služeb designem plastových karet
 • Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

 • Nutnost čtecího zařízení
 • Nutnost programu a databáze ke zpracování potřebných a užitečných dat

C) Zákaznická čipová karta – kontaktní i bezkontaktní

Jedná se o karty využívající technologii kontaktních i bezkontaktních čipových karet. Díky čtečce karet propojené s počítačem je možné na médium nahrávat informace o zákazníkovi, udělovat bonusy apod. Tato data je možné dle potřeby zase smazat.

Kontaktní karty již názvem evokují kontakt se čtecím zařízením, tedy zasunutí do zařízení a kontakt při čtení i zápisu. Bezkontaktní kartám pak stačí letmý kontakt se čtecím zařízením, které kartu velmi rychle rozpozná, a zvolený SW již dále s touto informací pracuje bez nutnosti mít kartu v čtecím zařízení.

Výhody:

 • Využití karty jako elektronické peněženky
 • Karta sloužící jako dárkový šek s možností nahrát jakoukoliv částku
 • Informace o zákazníkovi jsou přenášeny na kartě
 • Velký přínos pro podnikové vytyčení marketingové strategie a plánování
 • Zatraktivnění prodeje bonusovým nebo dárkovým systémem
 • Zatraktivnění vlastních produktů a služeb designem plastových karet
 • Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

 • Vyšší náklady na pořízení systému (zařízení, software) pro čipové technologie
 • Vyšší cena karty s bezkontaktním čipem
 • Vyšší náročnost systému na hardwarové zařízení

MojeBody - technologie

Zvažujete provoz věrnostního programu pro Vaše zákazníky, chcete tak zvýšit jejich loajalitu, chcete s nimi pravidelně komunikovat, chcete je lépe poznat, chcete je za jejich věrnost také náležitě odměnit? Tušíte, ale nevíte, jak to vše efektivně zařídit, nejlépe prostřednictvím sofistikovaných nástrojů? Odpovědí Vám může být platforma MojeBody, která je postavena na nejmodernějších technologiích, nabízející Vám veškeré potřebné nástroje a funkcionality pro provoz menšího i robustního věrnostního programu pro početné cílové skupiny.

Platforma MojeBody obsahuje více modulů, které současně tvoří celek potřebný pro provoz věrnostního systému. Každý z těchto modulů je možné spravovat jednotným back officem, který obsahuje rozdílná přístupová práva.

Loyalty engine

 • Import klientských dat
 • Správa věrnostních účtů
 • Tvorba věrnostních klubů a podklubů, segmentace dle zadaných kritérií (silver, gold, platinum apod.)
 • Správa věrnostních měn a koeficientů
 • Import dat a následná transformace na věrnostní body
 • Nastavení věrnostních pravidel (obratové, klubové, produktové, akční, geografické, časové, věrnostní, osobní a mnoho dalších, včetně vzájemné kombinace)

eC-System

 • Unikátní platforma pro distribuci a validaci el. kupónů
 • Plně modifikovatelná šablona el. kupónu
 • Distribuce prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy
 • Validace prostřednictvím webového rozhranní nebo prostřednictvím webových služeb
 • Manažerské rozhranní pro přehled vydaných/validovaných/stornovaných el. kupónů
 • Cílená komunikace na Váš věrnostní klub či jednotlivé segmenty
 • Plně modifikovatelná šablona komunikačních zpráv, newsletterů apod.
 • Komunikace prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv

WebShop

 • Import a správa produktů (odměn)
 • Tvorba kategorií (veřejné x neveřejné)
 • Správa grafického obsahu
 • Správa minimálních hodnot k objednání
 • Kvízy, ankety, soutěže

Statistický modul

 • Věrnostní konta
 • Objednávky odměn
 • Čerpání bodů
 • Kvízy, ankety, soutěže apod.

Platforma MojeBody je již plně funkční a je nabízena jako služba, jde tedy o tzv. outsourcing, který pronajímateli umožňuje rapidně snížit pořizovací a provozní náklady. Pronajímatel nemusí pro provoz věrnostního systému budovat vlastní infrastrukturu (HW, licenční SW apod.), navíc je systém spravován, aktualizován a dle potřeby dále vyvíjen prostřednictvím našeho zkušeného týmu.

Už víte, která platforma Vám stačí k provozu věrnostní systému? Technologie je však pouze stavební kámen, který Vám pomůže lépe komunikovat, lépe cílit, vést své zákazníky k hravosti apod. Pro úspěšný provoz věrnostního programu jsou také zapotřebí kvalitní obchodní služby, které Vám zaručí bohatou nabídku odměn, kontrolu plnění smluvních partnerů apod. Kvalitní back-office, který Vám zaručí včasné a věcné zodpovězení dotazů členů věrnostního systému, vyřeší případné reklamace apod., a v neposlední řadě také kvalitní agenturní služby, které Vám zajistí přípravu, distribuci a tisk materiálů, což se netýká jen katalogu odměn.

CRM

Společnost Retail Adventures, a.s. nedávno rozšířila své portfolio služeb v oblasti zákaznických věrnostních systémů vstupem do společnosti Invite CRM - poskytovatele specializovaného CRM pro maloobchod a spotřební zboží.

Invite CRM konsoliduje kritická obchodní data jako jsou pokladní transakce, osobní data a informace o chování a preferencích spotřebitelů a vytváří z nich ucelený obrázek podniku. Pro jejich další využití poskytuje v jedné aplikaci nejmodernější marketingové a obchodní nástroje. Invite platforma tvoří nadstavbu skladových, účetních a pokladních systémů maloobchodu a je dostupná prostřednictvím nejrozšířenějších dodavatelů - APLS Praha (WinShop), APLS Zlín, Datec Retail Solutions (POSFlow, DRS ad.), Global Systems (řada GS), U-Sluno (OBIS).

Invite CRM umožňuje i podstatné rozšíření axzkvalitnění spolupráce mezi maloobchodníkem a dodavatelem sdílením klíčových dat, systému a nákladů.

www.invitecrm.com