Retail Adventures

případové studie

ÖMV Quelle Novum mojebody JM

Konzultace

Poradíme Vám, jak nejlépe dosáhnout Vašich obchodních cílů, jak efektivně motivovat Vaše zákazníky, jak nejúčinněji uspokojit jejich potřeby.

Pomůžeme vyřešit váš problém, odhalíme vaše rezervy v oblasti řízení vztahů s vašimi zákazníky.

Vybudujeme Vám stabilní a loajální zákaznickou základnu.

Zlepšíme Vaši komunikaci s Vašimi zákazníky.

Pomůžeme s udržováním Vašeho postavení na trhu. Nebo ho pomocí našich zkušeností a moderních technologií pomůžeme získat či obnovit.

Nabízíme Vám:

  • Analýzu trhu
  • Analýzu dat
  • Návrhy ideových koncepcí, obchodních plánů, ROI
  • Návrhy a kompletní zajištění pilotního provozu
  • Vyhodnocení pilotního provozu (marketing, finance, IT, rizika atd.)
  • Návrhy a kompletní outsourcing provozu VS (obchodní plán, finance, grafika, komunikační kanály, web, CRM, POS materiály, školení personálu apod.)

Připravíme pro vás možné návrhy na základě vašich potřeb, požadavků, omezení a představ.

Vypracujeme studie, návrhy, strategie pro Váš zákaznický věrnostní systém zahrnující konzultace ze všech potřebných oblastí:
Marketingové (včetně průzkumu trhu, cílových skupin, segmentace, návrhů ideových koncepcí, strategií apod.)
Obchodní (včetně návrhu katalogu odměn, jejich zajištění a distribuci)
IT (včetně kompletní dodávky vlastního SW, analýzy dat, návrhu implementace a bezpečnostní politiky)
Finanční (včetně návrhu hodnoty bodu, KPIs, ROI apod.)
Právní a daňové (včetně návrhu pravidel systému, ochrany osobních údajů, správného účtování věrnostní měny apod.)
Provozní (včetně návrhu procesů, statistik a analýz, kompletního outsourcingu služeb, apod.)

Náš tým je Vám k dispozici jak v době zpracovávání návrhů a studií pro Váš zákaznický věrnostní systém, tak i po celou dobu naší vzájemné spolupráce.